top of page

Krótko o mnie 

Jestem emerytowanym policjantem służącym w wydziale kryminalnym, w pionie dochodzeniowo-śledczym, operacyjno-rozpoznawczym oraz w zespole techniki kryminalistycznej przez ponad 30 lat. 

Posiadam doświadczenie w zakresie ochrony fizycznej i technicznej w sektorze bezpieczeństwa prywatnego. 

Absolwent Szkoły Policji w Pile, która jest jedyną szkoła Policji Kryminalnej w kraju, oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pod kątem ujawniania i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych z miejsc zdarzeń i wypadków komunikacyjnych.

Posiadam wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej oraz wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego.

NR licencji detektywa 0008747 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach 

Posiadam wpis w rejestrze regulowanej Działalności Detektywistycznej MSWiA - RD112/2023

bottom of page